WinDbgメモリダンプ解析技術オンサイトセミナー
メモリダンプ解析コード開発を依頼する メモリダンプ解析を依頼する

Very Welcome!
In Japanese only now!
0: kd> !pcr
KPCR for Processor 0 at fffff80250b71000:
  Major 1 Minor 1
	NtTib.ExceptionList: fffff802522b0000
	  NtTib.StackBase: fffff802522b1080
	  NtTib.StackLimit: 00000000002feae8
	 NtTib.SubSystemTib: fffff80250b71000
	   NtTib.Version: 0000000050b71180
	 NtTib.UserPointer: fffff80250b717f0
	   NtTib.SelfTib: 00007ff7efe7e000

	      SelfPcr: 0000000000000000
	        Prcb: fffff80250b71180
	        Irql: 0000000000000000
	        IRR: 0000000000000000
	        IDR: 0000000000000000
	   InterruptMode: 0000000000000000
	        IDT: 0000000000000000
	        GDT: 0000000000000000
	        TSS: 0000000000000000

	   CurrentThread: fffff80250bcaa00
	     NextThread: ffffe001946c3880
	     IdleThread: fffff80250bcaa00

	     DpcQueue: Unable to read nt!_KDPC_DATA.DpcListHead.Flink @ fffff80250b73f00My analysis code says:

01: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffe00193efc6a8	KDpc->0xffffe00193efc6a0	Type->19	Importance->1	Wdf01000!FxInterrupt::_InterruptDpcThunk (fffff800`9e09a03c)
	Data->0xffffd000d45b8970	Arg1->ffffe00193efc5f0	Arg2->0000000000000000
02: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffcf809a3aefc8	KDpc->0xffffcf809a3aefc0	Type->19	Importance->1	nvlddmkm+0x1a5374 (fffff800`9fa72374)
	Data->0xffffd000d45b80b0	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
03: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffe001939d10d8	KDpc->0xffffe001939d10d0	Type->19	Importance->1	nvlddmkm+0x134b7c (fffff800`9fa01b7c)
	Data->0xffffd000d45b80b0	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
04: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffe001938a2798	KDpc->0xffffe001938a2790	Type->19	Importance->1	dxgkrnl!DpiFdoDpcForIsr (fffff800`9f243e04)
	Data->0xffffd000d45b80b0	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
05: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xfffff80250b76670	KDpc->0xfffff80250b76668	Type->19	Importance->3	nt!PpmPerfAction (fffff802`50990668)
	Data->0x0000000000000001	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
06: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffe00192e91428	KDpc->0xffffe00192e91420	Type->19	Importance->1	tcpip!TcpPeriodicTimeoutHandler (fffff800`9ecfc2b0)
	Data->0x0000000000000001	Arg1->00000000baa02b16	Arg2->0000000001cffa4e
07: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffd00021bd1288	KDpc->0xffffd00021bd1280	Type->19	Importance->3	nt!PopExecuteProcessorCallback (fffff802`508e9058)
	Data->0x0000000000000001	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
08: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffe00193f02410	KDpc->0xffffe00193f02408	Type->19	Importance->1	USBPORT!USBPORT_IsrDpc (fffff800`a0687cd0)
	Data->0xffffd000d45b85b0	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
09: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffe00193b0fc30	KDpc->0xffffe00193b0fc28	Type->19	Importance->1	HDAudBus!HdaController::CodecDpc (fffff800`a05aaff0)
	Data->0xffffd000d45b8ab0	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
10: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffd00021e5f288	KDpc->0xffffd00021e5f280	Type->19	Importance->3	nt!PopExecuteProcessorCallback (fffff802`508e9058)
	Data->0x0000000000000001	Arg1->0000000000000000	Arg2->0000000000000000
11: KDpc_Array->0xfffff80250b73f00	KDpc_Data->0xffffe0019253fa20	KDpc->0xffffe0019253fa18	Type->19	Importance->1	storahci!AhciPortSrbCompletionDpcRoutine (fffff800`9e5545b0)
	Data->0xffffd000d45b8bf0	Arg1->ffffe0019253f000	Arg2->ffffd000d87ecb98


ご連絡先:ttoyota at(@) ttoyota.com
メモリダンプ解析入門講座 メモリダンプ解析を依頼する IT談話館

Copyright©豊田孝 2004- 2016
本日は2016-02-12です。